FLV-NYTT

    Friidrottens Ledarveteraner

Per Andersson från Skellefteå AIK tilldelades 2012 års ledarstipendium från FLV. Han mottog sitt pris

i samband med SM.

Här Per med Kjell-Åke Andersson, som överlämnade priset.

Per Andersson har varit verksam som ledare i 32 år som tränare, tävlingsansvarig och förbundsstarter.

Bilder från Stockholm: Roland Andersson.


Senaste nytt

Bernt Gröön har avlidit


Friidrottsförbundets tidigare ordförande Bernt Gröön har avlidit i en ålder av 86 år.

Gröön var också den förste ordföranden i föreningen Friidrottens Ledarveteraner.

Under de fem första åren från starten 1996 satt han som ordförande i FLV.

I Svenska Friidrottsförbundets styrelse invaldes Gröön i mars 1985 och tog tre år senare över ordförandeposten som han sedan kom att inneha i sju och ett halvt år fram till oktober 1995.

Under slutet av 80-talet och början av 90-talet var på många sätt en – både internationellt och nationellt – omvälvande period i friidrotten då grunden lades till mycket som vi i dag tar för självklart. T ex var det under Bernts ordförandetid som styrelsen 1990 för första gången fick lika många kvinnliga som manliga ledamöter.

Som förbundsordförande var Bernt naturligtvis mycket engagerad i det fleråriga kampanjarbetet för att Göteborg skulle bli värd för VM 1995. Sedan den satsningen hade krönts med framgång kom han även att fungera som ordförande i organisationskommittén.

1980-talet var också en period då utveckling av sponsorsamarbeten blev allt viktigare för idrotten. Bernt var personligen med om att hösten 1988 initiera vad som skulle komma att bli Svensk Friidrotts mest uthålliga sponsorsrelation: Samarbetet med Folksam som ju är i högsta grad levande ännu nu tre decennier senare.

Även om han alltså lämnade förbundsarbetet 1995 lämnade Bernt alltså inte friidrottsgemenskapen utan engagerade sig i den 1996 nybildade föreningen ”Friidrottens ledarveteraner”.

ALJ